Een dag op de peutergroep

We proberen in plaats van naar de klok vooral te kijken naar waar kinderen op  een bepaald moment behoefte aan hebben. Uiteraard komen iedere dag ongeveer wel dezelfde dingen terug. Wij kijken naar de kinderen en naar bijvoorbeeld het weer, daarop passen wij onze dagplanning aan. Is het mooi weer dan gaan we bijvoorbeeld buiten picknicken en zijn we langer buiten, maar merken we bijvoorbeeld dat de kinderen erg moe zijn, dan gaan we eerder eten, zodat de kinderen daarna een rustige activiteit kunnen doen.

Globaal kunnen we de dag zo indelen:

Vanaf 9.00u start de peutergroep. De pedagogisch medewerker begroet het kind en kan even kort de overdracht doen met het kind en de ouders. Daarna kan het kind even vrij spelen in het lokaal.

9.30-10.00 uur:  Samen vers fruit eten en water drinken.

10.30-11.30 uur: een “werkje” doen, zoals bijvoorbeeld een puzzel, een ontwikkelingsmateriaal, iets uit de kast of samen lezen of spelen in een van de hoeken.

11.30-12.00 uur: Samen aan tafel voor de lunch. We eten brood met gezond beleg en drinken water, melk of thee.

12.30-14.00 uur: Kinderen spelen vrij buiten of doen buiten een begeleide activiteit met een medewerker. 

Om 14.00u worden de peuters opgehaald.

Als er opvang nodig is van 8.00-9.00 en van 14.00-17.00 kunnen de peuters eventueel eerder komen of langer blijven. Dit kan alleen in overleg. De peuters spelen op die momenten samen met de bso-kinderen in hetzelfde lokaal.

Tijdens de speelmomenten kiezen kinderen zelf wat ze willen doen. Waar de een in de bouwhoek begint, begint een ander aan tafel een kleurplaat te kleuren. Daarnaast is er ruimte om de dag rustig te beginnen met een boekje of een spelletje. 

Mocht een jonge peuter nog behoefte hebben aan een rustmoment in de middag kan ervoor worden gekozen om het kind rond 12.00u op te halen.