Aanmelden

Naar school gaan op Avonturis is niet te vergelijken met naar school gaan op een reguliere school. Het vraagt vaak nogal wat van de leerling, de ouders en de begeleiders om buiten de gebaande paden te gaan. Het leven zelf als leren zien, betekent vaak een omslag van je manier van denken. Voor ons is het daarom een belangrijke voorwaarde dat een leerling zelf naar Avonturis wilt en dat beide ouders achter het concept staan.  Alleen op deze manier kan er een succesvolle schooltijd bereikt worden. Om dit te waarborgen hebben wij een uitgebreid aannamebeleid.

stappen aannamebeleid

Het aannamebeleid bestaat uit deze stappen:

  • Het doornemen van de schoolgids
  • Het kennismakingsgesprek;
  • Een proefperiode van minimaal 8 proefdagen;
  • Het evaluatiegesprek met de leerling en de ouders;
  • De inschrijving.

Schoolgids

Om vooraf ouders en leerlingen te informeren hoe wij te werk gaan en wat democratisch onderwijs inhoudt, vragen wij om beide ouders/verzorgers en indien van toepassing de leerling, de schoolgids door te nemen.

Kennismakingsgesprek

Als de ouders en de leerling na het lezen van de schoolgids enthousiast zijn, kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. Wij voeren altijd een persoonlijk gesprek, waarin we dieper kunnen ingaan op vragen en de persoonlijke situatie. Aan de hand daarvan kunnen we samen beslissen of Avonturis een passende keuze kan zijn. Klik hier om contact op te nemen voor een gesprek. 

Proefperiode

Na de eerste kennismaking volgt een proefperiode om elkaar en de werking van de school te leren kennen. We spreken in overleg af welke dagen en tijden de leerling komt kijken. Deze periode duurt minimaal 2 weken en kost €280,-.

Evaluatiegesprek en inschrijving

Na de proefperiode hebben de leerling, de school en de ouders samen een evaluatiegesprek. We bespreken of we van alle drie de kanten positief zijn over een inschrijving. 

Wanneer ouders en leerling het onderwijsconcept onderschrijven en er vanuit school ook geen zwaarwegende bezwaren zijn, kan een leerling ingeschreven worden.