Tarieven

Avonturis is een B3-school en wordt dus niet bekostigd vanuit de overheid. Dit is een bewuste keuze, zodat we onze onderwijsvisie optimaal kunnen nastreven. Dit betekent dat de kosten voor het onderwijs betaald worden uit schoolgelden en donaties. Wij staan uiteraard wel onder supervisie van de onderwijsinspectie en leerlingen bij ons op school voldoen dus aan de leerplicht. 

Basisonderwijs

Het schoolgeld op Avonturis Democratisch Kindcentrum bedraagt voor 2024, in combinatie met een afname van het 47-weken pakket voor de BSO, €48,76 per maand. Het schoolgeld zonder afname van het 47-weken pakket voor de BSO bedraagt  het schoolgeld €526,24 per maand. Deze 2 opties gelden voor leerlingen tot en met 13 jaar. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Avonturis Democratisch Kindcentrum biedt enkele pakketten aan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van ouders:

  • 47-weken pakket vanaf vier jaar (fulltime)

Dit pakket biedt u de garantie om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang op de dagen dat basisschool Avonturis geopend is. We hanteren hierbij een uurtarief van €8,32 per uur  (prijzen 2024) bij een afname van 63,25 uur per maand. Dit komt in combinatie met het schoolgeld op een totaal bedrag van €575 per maand. Hierin zitten de kosten voor school én BSO voor het hele jaar.


Op deze kosten kan , als beide toeslagpartners werken,  kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Hierdoor vallen de nettokosten lager uit. Het bedrag dat u terugkrijgt van de belastingdienst is inkomensafhankelijk. De berekening voor wat u terug kan krijgen, kunt u zelf maken op de  website van de belastingdienst. In een persoonlijk gesprek kunnen wij altijd ingaan op uw persoonlijke situatie. 

 

Hierin zit:

  • 47 weken per jaar school en bso van 7.45-17.00 uur
  • Vakanties zelf inplannen
  • Vrije dagen zelf bepalen
  • De hele dag eten en drinken voorzien vanuit school

 

  • 47-weken pakket tot vijf jaar (parttime)
    Leerlingen tot vijf jaar zijn niet leerplichtig. Het is mogelijk dat ouders hun kind vanaf vier jaar langzaam willen laten wennen op Avonturis. Het zou kunnen dat een leerling bijvoorbeeld start met twee dagen per week naar school te komen. Als BSO zijn we dan ook flexibel en kunt u ervoor kiezen om alleen BSO af te nemen op de dag dat uw kind naar school gaat. Zodra de leerling vijf is geworden, moet hij of zij fulltime ingeschreven zijn op school en wijzigt het BSO-contract. Voor dit pakket wordt eveneens een uurtarief van €8,32 per uur Het aantal uur dat per maand wordt afgenomen wordt in overleg vastgesteld. Dit pakket kan ook afgenomen worden voor andere leerlingen die niet leerplichtig zijn. 

Voortgezet onderwijs

De kosten voor voortgezet onderwijs zijn €4500,00 per jaar. Dit is inclusief boekengeld (lesmateriaal blijft op school, maar er wordt gezorgd dat leerlingen ook zoveel mogelijk thuis kunnen gebruiken). Het is exclusief laptop en eventuele examengelden. Het schoolgeld kan in 1 factuur in september worden voldaan, voor of de factuur wordt in 12 maandelijkse termijnen (van €375,00 per maand) betaald. 

 

Voor meer informatie over onze democratische bso en school kunt u ons mailen.