Tarieven

Avonturis is een B3-school en wordt dus niet bekostigd vanuit de overheid. Dit is een bewuste keuze, zodat we onze onderwijsvisie optimaal kunnen nastreven. Dit betekent dat de kosten voor het onderwijs betaald worden uit schoolgelden en donaties.

Basisonderwijs

Het schoolgeld op Avonturis Democratisch Kindcentrum bedraagt voor 2021, in combinatie met een afname van het 47-weken pakket voor de BSO, € 64,24 per maand. Het schoolgeld zonder afname van het 47-weken pakket voor de BSO bedraagt  het schoolgeld €400 per maand.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Avonturis Democratisch Kindcentrum biedt enkele pakketten aan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van ouders:

  • 47-weken pakket vanaf vier jaar (fulltime)

Dit pakket biedt u de garantie om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang op de dagen dat basisschool Avonturis geopend is. We hanteren hierbij een uurtarief van 6,95 euro per uur bij een afname van 62,7 uur per maand. Dit komt in combinatie met het schoolgeld op een totaal bedrag van €500 per maand. Hierin zitten de kosten voor school én BSO voor het hele jaar.


In de meeste gevallen komt u, als beide ouders werken, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor vallen de nettokosten lager uit. Het bedrag dat u terugkrijgt van de belastingdienst is inkomensafhankelijk. De berekening voor wat u terug kan krijgen, kunt u zelf maken op de  website van de belastingdienst. Voor het tweede en volgende kind krijgt u meer kinderopvangtoeslag, waardoor u een korting geniet.

 

Hierin zit dus:

  • 47 weken per jaar school en bso van 8.00-17.00 uur
  • Vakanties zelf inplannen
  • Vrije dagen zelf bepalen
  • De hele dag eten en drinken voorzien vanuit school

 

  • 47-weken pakket tot vijf jaar (parttime)
    Leerlingen tot vijf jaar zijn niet leerplichtig. Het is mogelijk dat ouders hun kind vanaf vier jaar langzaam willen laten wennen op Avonturis. Het zou kunnen dat een leerling bijvoorbeeld start met twee dagen per week naar school te komen. Als BSO zijn we dan ook flexibel en kunt u ervoor kiezen om alleen BSO af te nemen op de dag dat uw kind naar school gaat. Zodra de leerling vijf is geworden, moet hij of zij fulltime ingeschreven zijn op school en wijzigt het BSO-contract. Voor dit pakket wordt eveneens een uurtarief van 6,95 euro per uur Het aantal uur dat per maand wordt afgenomen wordt in overleg vastgesteld. Dit pakket kan ook afgenomen worden voor andere leerlingen die niet leerplichtig zijn. 

Voortgezet onderwijs

De kosten voor voortgezet onderwijs zijn €3600,00 per jaar. Dit is inclusief boekengeld (lesmateriaal blijft op school, maar er wordt gezorgd dat leerlingen ook zoveel mogelijk digitaal thuis kunnen gebruiken) en examengelden (eenmalig). Het is exclusief laptop (aan te raden). Het schoolgeld kan ineens voldaan worden, voor aanvang van het schooljaar, of de factuur wordt in maandelijkse termijnen betaald.