Voortgezet onderwijs

 

Op Avonturis zien we alle leerlingen als unieke mensen. Dit houdt in dat de leerlingen ook ieder een individueel leertraject volgen. Daarvoor bekijken we eerst samen met de ouders en de leerling wat het doel is, en op welke manier we dat leerproces gaan registeren. Wat willen we dat de leerling bereikt heeft als hij vertrekt bij Avonturis? Hoe gaan we dat bewerkstelligen? Wat hebben we daarvoor nodig, wat bieden we aan? Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van de stafleden/docenten, de inrichting van het onderwijs en de inrichting van de school.

De ontwikkeling van de leerlingen staat centraal. De activiteiten die de leerlingen kiezen, vormen samen de leerroute die de leerling aflegt. Dit is niet (altijd) van tevoren te voorspellen, maar kan wel geregistreerd en gevolgd worden. Door middel van reflectie en sturing worden de leerlingen begeleid. Hiervoor wordt een portfolio bij gehouden, waarin alle cognitieve vaardigheden worden geregistreerd, evenals de sociale vaardigheden en het functioneren in de school en maatschappij.

Avonturis is een school voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, waarbij in principe een ononderbroken ontwikkelingsweg bewandeld wordt door de leerlingen. Voortgezet onderwijs wordt aangeboden tot leerlingen tot en met 18 jaar, waarbij de leerlingen zich kunnen bekwamen en voorbereiden op het behalen van een diploma voor bijvoorbeeld VMBO-tl, HAVO of VWO via een staatsexamen.

De leerlingen gaan aan de slag met zelfgekozen doelen, zoals uitvoeren van een complex project, voorbereiding op een examen of het opdoen van kennis en vaardigheden voor een inmiddels gekozen beroep. Via het programma Learnbeat bieden wij de mogelijkheid om verschillende vakken op verschillende niveaus te kunnen volgen. In het programma worden de doelen bijgehouden en de wijze waarop ze behaald zijn. Het eigen initiatief staat centraal. De begeleider en de omgeving zorgen voor een stimulerende omgeving en bieden ruimte voor reflectie. Op deze manier ontstaat een dynamisch proces. De leergebieden waarin de leerlingen actief zijn, zijn:

  1. Nederlands
  2. Engels en andere moderne vreemde talen (Frans, Duits, etc.)
  3. Rekenen en Wiskunde
  4. Mens en Natuur (biologie, natuurkunde, scheikunde, etc.)
  5. Mens en Maatschappij (geschiedenis, economie, aardrijkskunde, maatschappijleer, etc.)
  6. Kunst en Cultuur (muziek, creatieve lessen, etc.)
  7. Bewegen en Sport
  8. Anders (bijv. Latijn, koken, informatica, ICT etc.)

Iedere leerling heeft een mentor waarmee ze samen hun leerplan maken. De mentor volgt en registreert in Learnbeat. Het gebruik van Learnbeat maakt het mogelijk dat zowel de mentor/docent als de leerling het leren beoordeelt. Tevens wordt in spectrovita de voortgang bijgehouden aan de hand van de doelen voor een bepaald vak voor een bepaald leerjaar. Hier kunnen dagverslagen, documenten en foto's aan toegevoegd worden, zodat er een levend document van de voortgang van de leerling onstaat. 

 

Schoolgids Avonturis 2023 2024
PDF – 356,5 KB 138 downloads