De school

Basisschool Avonturis is een onderdeel van kindcentrum Avonturis. Onze school bevindt zich in "De spinel". 

 

 

Avonturis is een democratische school. Dit houdt bijvoorbeeld in dat leerlingen en begeleiders samen afspraken maken over de school. Iedereen mag moties indienen, die besproken worden in de verschillende kringen. Een motie kan alleen aangenomen worden als iedereen het er mee eens is, of geen zwaarwegende bezwaren heeft. Deze moties kunnen over van alles gaan, bijvoorbeeld over de huisregels, over vaklessen, over excursies etc. 

Een ander belangrijk aspect van democratisch onderwijs is dat leerlingen op onze school zich op natuurlijke wijze mogen ontwikkelen. Je leert altijd en overal. Leerlingen mogen bij ons op school leren door te doen, door te experimenteren, door te spelen, door te lezen...Leerlingen volgen hun eigen intrinsieke motivatie en ontdekken op deze manier hun eigen unieke weg.