Een dag op Avonturis

Voor iedere leerling kan een schooldag er anders uit zien op Avonturis. 

Om 8.00 uur gaat het kindcentrum open. Kinderen komen binnen en registreren de tijd van aankomst. Ze gaan aan de slag met datgene wat ze op dat moment belangrijk vinden. Dat kan een activiteit zijn waar ze de vorige dag nog mee bezig waren of misschien heeft een kind iets van thuis meegenomen om op school verder aan te werken. Het zou ook kunnen dat een kind aanhaakt bij wat een ander kind aan het doen is. Activiteiten kunnen gepland en voorbereid zijn, maar kunnen ook ter plekke ontstaan. 

Om 9.00 uur stopt de voorschoolse opvang en gaat deze naadloos over in de inloop van de school. Kinderen kunnen dus nog verder doen waar ze mee bezig waren. De afspraak is dat iedereen voor 9.30 uur op school is, tenzij er contact is opgenomen over eventuele afwezigheid. In de inloop, observeren onze leerkrachten welke activiteiten de kinderen ondernemen en gebruiken deze als uitgangspunt om het kind een stapje verder te brengen.

Als iedereen er is, houden we de ochtendkring, bespreken de dagplanning en eten gelijk een stukje fruit, met een glaasje water of thee. Er is ruimte om te delen met de groep waar je mee bezig bent. 
Vanuit de ochtendkring, gaan kinderen weer hun eigen gang. Sommige kinderen hebben misschien activiteiten afgesproken en hebben dus verplichtingen. Andere kinderen kiezen in de inspirerende omgeving wat ze willen gaan doen. De eerste ochtendwerktijden staan vooral in het teken van de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen etc). De tweede ronde werktijden zijn meestal meer zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) of koken, sociale vaardigheden etc. 

Rond de middag lunchen we samen. De leerlingen krijgen lunch vanuit school aangeboden. Wie dat graag wilt, mag natuurlijk ook wat van thuis meenemen. Tijdens de lunch kunnen we gezellig even bijpraten met elkaar.

Na het eetmoment ruimen we gezamenlijk op en gaan de leerlingen weer uit elkaar. De leerlingen kiezen zelf wat voor activiteit ze gaan doen of ze kunnen deelnemen aan vaklessen die gegeven worden. Zo is er bijvoorbeeld gymles, muziekles of een creatieve les. Hierdoor ziet elke dag er op Avonturis anders uit. Sommige leerlingen hebben een volle agenda met afspraken voor lessen en activiteiten, terwijl anderen op het moment zelf beslissen wat ze gaan doen. De leerlingen ontmoeten elkaar op basis van hun eigen keuze en de interesse die ze hebben. Overal zijn leerlingen en begeleiders bezig. Altijd is het ontzettend afwisselend en inspirerend!

Om 14.00 uur start de BSO. Ook hier kunnen kinderen zelf bepalen aan welke activiteiten ze deelnemen. Er is een variatie aan workshops en uitdagend materiaal. Samen met de kinderen die dat willen, wordt ’s middags een gezond tussendoortje voorbereid. Kinderen kunnen aan tafel komen zitten om wat te eten en te drinken, maar kunnen dit ook tijdens hun activiteit doen. Soms wordt er een activiteit aangeboden waarvoor de kinderen een motie hadden ingediend, maar soms is het een activiteit die geïnitieerd is door de begeleiders om de kinderen te inspireren. En soms wordt er geen actieve activiteit aangeboden, maar komt een middag geheel uit de kinderen zelf. 

Als ouders hun kind komen ophalen, ruimt het kind op waar hij mee bezig was of legt het netjes klaar voor de volgende dag. 

Om 17.00 uur sluit kindcentrum Avonturis.