Een dag op Avonturis

Om 7.45 uur gaat het kindcentrum open. De leerlingen komen binnen en registreren de tijd van aankomst. Ze gaan aan de slag met datgene wat ze op dat moment belangrijk vinden. Dat kan een activiteit zijn waar ze de vorige dag nog mee bezig waren of misschien heeft de leerling iets van thuis meegenomen om op school verder aan te werken. Het zou ook kunnen dat een leerling aanhaakt bij wat een andere leerling aan het doen is. Activiteiten kunnen gepland en voorbereid zijn, maar kunnen ook ter plekke ontstaan. Om 9.00 uur stopt de voorschoolse opvang en gaat deze naadloos over in de inloop van de school. Leerlingen kunnen dus nog verder doen waar ze mee bezig waren. De afspraak is dat iedereen voor 9.30 uur op school is, tenzij er contact is opgenomen over eventuele afwezigheid. In de inloop, observeren onze leerkrachten welke activiteiten de leerlingen ondernemen en gebruiken deze als uitgangspunt om de leerling een stapje verder te brengen.

Rond 10.00 uur wordt er gezamenlijk fruit gegeten en een glaasje water of thee gedronken. Er is ruimte om te delen met de groep waar je mee bezig bent. Daarnaast wordt er besproken wat er vanuit school aangeboden wordt en kunnen leerlingen vertellen wat hun planning van de dag is. Iedere leerling heeft zijn eigen rooster samengesteld in overleg met hun mentor en hun ouders. ’s Ochtends is er de mogelijkheid om verschillende lessen te volgen of zelfstandig aan de slag te gaan. Tot de middag is iedereen bezig hiermee. De jongste leerlingen hebben boven een lokaal waar zij (buiten het volgen van lesjes) ook (begeleid) kunnen spelen, zo hebben zij alle ruimte en vrijheid daarvoor en storen zij de oudere leerlingen niet als deze geconcentreerd bezig zijn.

Rond de middag lunchen we samen, de jongsten boven in hun eigen lokaal, de oudsten beneden. Tijdens de lunch kunnen we gezellig even bijpraten met elkaar.

Na het eetmoment ruimen we gezamenlijk op en gaan de leerlingen weer aan de slag. In de middag staan de vaak creatievere vakken op het programma. Dit kan gegeven worden door vakdocenten, onze vaste begeleiders en kan in de vorm van een project voor één blok zijn, of voor meerdere. Zo is er bijvoorbeeld muziekles of een creatieve les, een project wol of fotografie. Leerlingen ontmoeten elkaar op basis van hun eigen keuze en de interesse die ze hebben. Het zou zomaar kunnen dat een kind van vijf jaar samen met een kind van negen jaar een kunstwerk ontwerpt. Dat maakt het ontzettend afwisselend en inspirerend!

Om 14.30 uur start de BSO. Ook hier kunnen kinderen zelf bepalen aan welke activiteiten ze deelnemen. Er is een variatie aan uitdagend materiaal. Samen met de kinderen die dat willen, wordt ’s middags een gezond tussendoortje voorbereid. Kinderen kunnen aan tafel komen zitten om wat te eten en te drinken, maar kunnen dit ook tijdens hun activiteit doen. Soms wordt er een activiteit aangeboden waarvoor de kinderen een motie hadden ingediend, maar soms is het een activiteit die geïnitieerd is door de begeleiders om de kinderen te inspireren. En soms wordt er geen actieve activiteit aangeboden, maar komt een middag geheel uit de kinderen zelf.

Als ouders hun kind komen ophalen, ruimt het kind op waar hij mee bezig was of legt het netjes klaar voor de volgende dag. Opnieuw wordt de tijd genoteerd.

Om 17.00 uur sluit het kindcentrum.