Onze democratische school is gebaseerd op twee pijlers: vrijheid en gelijkwaardigheid.

Onder vrijheid verstaan wij dat leerlingen vrij zijn om te bepalen wat, hoe, wanneer en met wie ze willen leren en werken. Ze spelen veel, want spelen zorgt ervoor dat een leerling nieuwe dingen ontdekt en leert. Spelen is een proces waarin er continu onverwachte dingen gebeuren. Het vraagt dus flexibiliteit van leerlingen en begeleiders om steeds weer te kunnen inspelen op de nieuwe situatie. Ook leren leerlingen afspraken maken, plannen, omgaan met verantwoordelijkheden en ontdekken wat zij zelf willen ontwikkelen. Ze krijgen de ruimte om te doen wat bij ze past. 

Met gelijkwaardigheid bedoelen we dat iedereen in het kindcentrum gehoord wordt en mee mag praten over hoe er bepaalde zaken ingevuld worden. Iedereen kan een motie indienen, die in de wekelijkse schoolkring besproken wordt. Iedereen mag meepraten, en moties kunnen aangenomen worden als iedereen het er mee eens is, of geen zwaarwegend bezwaar heeft. Deze manier van besluitvorming wordt een sociocratische besluitvorming genoemd.