het team

Ons team bestaat voornamelijk uit leerkrachten. Daarnaast zijn er ook stafleden die alleen begeleiders zijn en zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op school. Alle begeleiders draaien, net als de leerlingen, mee in de verschillende kringen, zoals de schoolkring. De meeste leerkrachten zijn ook mentor van een aantal leerlingen. Zij zijn dus het eerste aanspreekpunt van de leerling en hun ouders. 

De stafleden zorgen voor het leven en het leren op school. Zij maken samen met de leerlingen het onderwijs. Daarnaast helpen zij een fysiek, emotioneel en sociaal veilig klimaat te creëren. Zij geven ondersteuning en volgen de ontwikkeling van de leerlingen. Dit leggen ze vast in het leerlingvolgsysteem of het portfolio en bespreken dit op regelmatige basis met de leerlingen. 

Wie er precies welke dag aanwezig is, wordt gecommuniceerd via de weekbrief. Deze kunnen ouders en leerlingen vinden in het beveiligde gedeelte van deze pagina.