Kwaliteit

  • Avonturis Democratisch Kindcentrum is een door de Onderwijsinspectie goedgekeurde basisschool. Spoedig vindt u op de website van de Onderwijsinspectie het rapport van de meest recente doorlichting. Indien u het rapport alvast wil inzien, kunt u contact opnemen met de school.