Kwaliteit

  • Avonturis Democratisch Kindcentrum is een door de GGD goedgekeurde buitenschoolse opvang. 

    Het meest recente inspectierapport vindt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.