Na Avonturis

  • Avonturis is op dit moment een school voor kinderen van 3,5 tot 14 jaar. Het meest ideale is dat er een doorgaande lijn is in het democratisch onderwijs dat het kind jarenlang genoten heeft. Avonturis heeft de ambitie om op termijn deze vervolgstap te realiseren. Tot die tijd is er een mogelijkheid om voortgezet democratisch onderwijs in Breda te volgen.

    De laatste twee jaar dat een kind op de basisschool zit, staan we stil bij mogelijke vervolgstappen. Samen met het kind en de ouders gaan we om de tafel en leggen alle gegevens bij elkaar. Het leerlingvolgsysteem dat we gebruiken, Spectrovita, vormt hierbij een belangrijke informatiebron. Dit programma is zo vormgegeven dat er een advies voor vervolgonderwijs uit kan rollen. Daarnaast is de wens van het kind uiteraard ook van belang.

    Als we met elkaar besproken hebben wat een haalbare en wenselijke vervolgstap is, kan het kind samen met zijn begeleider een plan van aanpak opstellen om zijn doel te bereiken. We houden hierin ook nauw contact met de Roosendaalse middelbare scholen. De ervaring van andere democratische scholen leert ons dat de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs ook goed te maken is.