Een dag op Avonturis

  Om 8.00 uur gaat het kindcentrum open. Kinderen komen binnen en registreren de tijd van aankomst. Ze gaan aan de slag met datgene wat ze op dat moment belangrijk vinden. Dat kan een activiteit zijn waar ze de vorige dag nog mee bezig waren of misschien heeft een kind iets van thuis meegenomen om op school verder aan te werken. Het zou ook kunnen dat een kind aanhaakt bij wat een ander kind aan het doen is. Activiteiten kunnen gepland en voorbereid zijn, maar kunnen ook ter plekke ontstaan.

  Om 9.00 uur stopt de voorschoolse opvang en gaat deze naadloos over in de inloop van de school. Kinderen kunnen dus nog verder doen waar ze mee bezig waren. De afspraak is dat iedereen voor 9.30 uur op school is, tenzij er contact is opgenomen over eventuele afwezigheid. In de inloop, observeren onze leerkrachten welke activiteiten de kinderen ondernemen en gebruiken deze als uitgangspunt om het kind een stapje verder te brengen.

  Rond 10.00 uur wordt er gezamenlijk fruit gegeten en een glaasje water of thee gedronken. Dit tussendoortje wordt voorzien vanuit de school. Daarnaast is dit het moment om iedereen welkom te heten en te zien. Er is ruimte om te delen met de groep waar je mee bezig bent. Samen kijken we dan op het inspiratiebord of er eventueel vaklessen gepland staan en of de kinderen hieraan willen deelnemen.
  Vanuit de ochtendkring, gaan kinderen weer hun eigen gang. Sommige kinderen hebben misschien activiteiten afgesproken en hebben dus verplichtingen. Andere kinderen kiezen in de inspirerende omgeving wat ze willen gaan doen. Misschien heeft een kind wel zin om een moeilijke puzzel te maken of om samen met een vriendje moeilijke sommen te verzinnen of misschien gaat hij wel lekker buiten spelen of een leuk boek lezen.

  Rond de middag lunchen we samen. Kinderen brengen zelf een gezonde lunch mee. Tijdens de lunch kunnen we gezellig even bijpraten met elkaar.

  Na het eetmoment ruimen we gezamenlijk op en gaan de kinderen weer uit elkaar. Kinderen kiezen hun pad door hun eigen leervraag te stellen of door materialen te kiezen die voor handen zijn en deel te nemen aan vaklessen die gegeven worden. Zo is er bijvoorbeeld muziekles of een creatieve les. Hierdoor ziet elke dag er op Avonturis anders uit. Kinderen ontmoeten elkaar op basis van hun eigen keuze en de interesse die ze hebben. Het zou zomaar kunnen dat een kind van vijf jaar samen met een kind van negen jaar tafelsommen uitrekent. Dat maakt het ontzettend afwisselend en inspirerend!

  Om 14.00 uur start de BSO. Ook hier kunnen kinderen zelf bepalen aan welke activiteiten ze deelnemen. Er is een variatie aan workshops en uitdagend materiaal. Samen met de kinderen die dat willen, wordt ’s middags een gezond tussendoortje voorbereid. Kinderen kunnen aan tafel komen zitten om wat te eten en te drinken, maar kunnen dit ook tijdens hun activiteit doen. Soms wordt er een activiteit aangeboden waarvoor de kinderen een motie hadden ingediend, maar soms is het een activiteit die geïnitieerd is door de begeleiders om de kinderen te inspireren. En soms wordt er geen actieve activiteit aangeboden, maar komt een middag geheel uit de kinderen zelf. Activiteiten worden weergegeven op het inspiratiebord zodat kinderen een beeld krijgen bij wat een activiteit inhoudt.

  Als ouders hun kind komen ophalen, ruimt het kind op waar hij mee bezig was of legt het netjes klaar voor de volgende dag. Opnieuw wordt de tijd genoteerd.

  Om 17.00 uur sluit het kindcentrum.