Aanmelden

 • We vinden het belangrijk dat mensen met hun hart en hoofd voor onze school en BSO kiezen. Daarom hanteren we een uitgebreid aannamebeleid voor nieuwe kinderen.

  Schoolgids en pedagogisch beleidsplan

  Een eerste stap in het proces is het doornemen van de schoolgids en het pedagogisch beleidsplan. Hierin staat onze visie op onderwijs en buitenschoolse opvang kort beschreven. We stellen het op prijs als beide ouders/verzorgers de deze documenten lezen.

  Informatiegesprek

  Om verdere informatie te geven over democratisch onderwijs en democratische buitenschoolse opvang, plannen we graag een persoonlijk informatiegesprek. In dit gesprek krijgen ouders (en kinderen) een eerste indruk van onze school en BSO. De motivatie om voor democratisch onderwijs te kiezen, komt eveneens aan bod. Daarnaast worden de achtergrond van het kind en (school)ervaringen uit het verleden uitgebreid besproken. Als beide partijen na dit gesprek nog steeds positief zijn, kan worden overgegaan tot het inplannen van een kijkperiode. Om een informatiegesprek aan te vragen, klik hier.

  Kijkperiode

  Het kind blijft nog ingeschreven op de huidige school, maar draait mee op Avonturis. De kijkperiode kan variƫren in lengte, maar is nooit korter dan drie dagen en langer dan twee weken. Voor deze kijkperiode wordt een bijdrage gevraagd van 100 euro voor de begeleiding van het kind. Op deze manier kunnen alle partijen goed ervaren en voelen wat het betekent om op onze school te zitten.

  In deze periode wordt geƫvalueerd hoe de school en BSO bevallen bij de ouders en het kind en vice versa. Er worden verschillende elementen besproken: voldoet de school aan de verwachtingen? Voelt het kind zich thuis? Hoe hebben ouders de samenwerking met de school ervaren? Meestal zijn alle partijen positief en kunnen we overgaan tot inschrijving. Een enkele keer komt het voor dat het voor het kind en/of zijn ouders niet helemaal goed voelt of dat de school de zorg en de aandacht die het kind nodig heeft, niet kan bieden. In dat geval wordt er niet overgegaan tot inschrijving.